ఆచారి అమెరికా యాత్ర తెలుగు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో తకూర్ అనూప్ సింగ్ స్పీచ్