Sharwanand Radha Movie Kaakki Chokka Song: Lavanya Tripathi, BVSN Prasad