టచ్ చేసి చూడు మూవీ గురించి సీరత్ కపూర్ చెప్పిన ముచ్చట్లు