కళ్యాణ్ రామ్ స్పీచ్ @ నా నువ్వే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్